สังคม

บุกรวบคาโต๊ะ! เจ้าหน้าที่ที่ดินเรียกรับเงินสินบน 1.2 แสนแลกกับการออกโฉนดที่ดิน

โดย panisa_p

29 ก.ย. 2565

714 views

ป.ป.ช.ปัตตานีบุกรวบเจ้าหน้าที่ที่ดินเรียกรับเงินสินบน 1.2 แสนบาท แลกกับการออกโฉนดที่ดิน


วันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศุภกร ธัญญกรรม ผกก.อ.บก.ปปป. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. บูรณาการร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ช. ปัตตานี วางแผนบุกรวบนายฟาริก เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดปัตตานี เรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการ แลกกับการออกโฉนดที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายให้ผู้เสียหายนำเงินสดจำนวน 120,000 บาท มาลงบันทึก ปจว.ไว้เป็นหลักฐานก่อน เพื่อใช้ในการส่งมอบให้ตามที่มีการเจรจากันก่อนหน้านี้


เมื่อถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้นำเงินสดดังกล่าว ให้ผู้เสียหายไปส่งมอบให้กับ นายฟาริก โดยมีเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังซุ่มเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณโดยรอบ กระทั่งส่งมอบเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้บุกเข้ารวบตัวทันที บริเวณห้องรับประทานอาหารอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี พร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ พบเงินสดจำนวนดังกล่าวอยู่ที่กระเป๋ากางเกงข้างหลังด้านซ้ายของนายฟาริก จากนนั้นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ พบหมายเลขบนธนบัตรตรงกับที่ลงบันทึก ปจว.ไว้ทุกฉบับ


ต่อมา เวลา 13.00 น. ที่สภ.เมืองปัตตานี นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช พ.ต.อ.ศุภกร ธัญญกรรม ผกก.อ.บก.ปปป. และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมแถลงข่าวกรณีดังกล่าว


พ.ต.อ.ศุภกร ธัญญกรรม ผกก.อ.บก.ปปป. กล่าวว่า สำหรับพฤติการณ์ของ คือ สืบเนื่องผู้เสียหายได้จัดสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยได้ดำเนินการขอรังวัดเพื่อแบ่งแยกโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการขายหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว และเสนอเอกสารต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีตามระเบียบฯ ต่อมาผู้เสียหาย ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี เพื่อขอค่าดำเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดินจำนวน 8 แปลง ๆ ละ 15,000 บาท คิดเป็นเงิน 120,000 บาท


และนัดให้ผู้เสียหายนำเงินสด มามอบให้ในวันที่ 29 ก.ย. 65 ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กระทั่งผู้เสียหายเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม จึงได้นำหลักฐานดังกล่าวมาร้องทุกข์ต่อ บก.ปปป. เพื่อดำเนินการสืบสวน


ผลการสืบสวนพบว่า มีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอเชื่อได้ว่า นายฟาริก นักวิชาการที่ดินชำนาญการ หัวหน้างานนิติกรรม 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบและโดยทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้เสียหาย นอกจากนี้การสืบสวนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินดังกล่าวยังเคยมีพฤติกรรมเรียกรับเงินในลักษณะเดียวกันกับผู้ขออนุญาตอื่นมาแล้วหลายราย


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา ความผิดฐาน 1. เป็นเจ้าพนักงาน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อการกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 )


2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริต (ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ) 3. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่น โดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา173 )


พร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ โดยชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าเป็นเงินที่รับไว้จริง แต่คิดว่าไม่กระทำความผิด หลังจากนี้พนักงานสอบสวน บก.ปปป.จะได้สอบสวนพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานก่อน เตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาตามกฎหมายต่อไป


นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช กล่าวว่า ส่วนจะมีผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนอีกหรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนขยายผลอีกครั้ง

คุณอาจสนใจ