สังคม

ยุคน้ำมันแพง ชาวนายโสธร หยุดใช้ควายเหล็ก หันมาใช้ควายจริงไถคราดแทน

โดย weerawit_c

6 พ.ค. 2565

64 views

น้ำมันแพง เกษตรกรชาวนาที่ยโสธร หยุดการใช้ควายเหล็กไถนา หันมาใช้ควายจริงไถคราดนาแทน ก่อนปักดำต้นข้าว เพื่อเป็นการประหยัด ลดต้นทุนรายจ่ายขั้นตอนการผลิตลงวันที่ 6 พ.ค.2556 เช่นเดียวกับครอบครัวของนายทักษิณ พลชัย บ้านเลขที่ 397 หมู่ที่ 1 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นอีกหนึ่งครอบครัว ทำนากว่า 15 ไร่ ซึ่งปีนี้ได้หยุดการใช้ควายเหล็กไถคราดนา หลังจากน้ำมันแพง แถมราคาปุ๋ยเคมีขยับขึ้นราคาหลายเท่าตัวจากนี้ไปการทำนาต้องใช้ควายจริงไถคราดนา แทนควายเหล็ก และจะต้องลงมือปักดำด้วยมือของตัวเองด้วย เพราะต้องการรัดเข็มขัดค่าใช้จ่ายลง ภายหลังจากน้ำมัน ปุ๋ย ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัวนายทักษิณ ชาวนายโสธรกล่าวว่า ทำนาปีนี้ต้องหันมาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำนาแบบดั้งเดิม โดยการหยุดใช้ควายเหล็กมีเครื่องยนต์กินน้ำมันไถนา หันมาใช้ควายจริงไถนาแทนจนกว่าราคาน้ำมันจะปกติ  รวมไปถึงการปักดำนาก็จะค่อยทำไปเรื่อยๆ ไม่จ้างแรงงานปักดำ ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอด และลดต้นทุนการผลิตลง หลังทุกอย่างปรับตัวสูงขึ้นหากยังมีการว่าจ้าง ใช้ควายเหล็ก รถไถนาเดินตาม หรือรถไถขนาดใหญ่เข้ามาไถนา เขาจะคิดค่าจ้างไถนาปีนี้สูงถึงไร่ละ 300 บาท จากเดิมจ้างไร่ละ 200 บาท ก็เลยต้องหันมาใช้ควายจริงที่ตนเองมีอยู่ไถนาเอง โดยไม่ต้องเสียเงินว่าจ้างแรงงานปักดำ และใช้ควายเหล็กไถนา

คุณอาจสนใจ

Related News