สังคม

ลงดาบ!! ปลัดกห. เซ็นปลด ทหารเรือเมากร่างในสถานบันเทิง

โดย kodchaporn_j

7 ม.ค. 2565

675 views

ด่วน!! ปลัดกห. ลงดาบ เซ็นปลด ทหารเรือเมากร่างสถานบันเทิง


เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 7 ม.ค. 65 รายงานข่าวเปิดเผยว่า จากกรณีคลิปเหตุการณ์ ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ มีลักษณะอาการมึนเมา และพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบ


โดยล่าสุด ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 14/2565 เรื่องให้ปลดนายทหารออกจากราชการ  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/1653 ลง 14 พ.ย.82 ว่าด้วยการแบ่งประเภท นายทหารสัญญาบัตร มาตรา 4 ข้อ 2 และข้อ 12 กับคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60ลง 27พ.ค.60


โดย มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 1.43  


ฉะนั้น จึงให้ปลด “น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี” ร.น.(พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการ เป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. “เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565  รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามโดย พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งคำสั่งดังกล่าว จะได้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News