สังคม

คนไทยเฮลั่น! 'ยูเนสโก' ประกาศรับรอง 'เมืองโบราณศรีเทพ' เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

โดย parichat_p

19 ก.ย. 2566

62 views

ข่าวดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย นั่นคือ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ก่อนลงมติรับรองให้ เมืองโบราณศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย


ทันทีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ประกาศรับรองให้เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อเปิดคลิปนายกรัฐมนตรีของไทย กล่าว ขอบคุณคณะกรรมการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เนื่องจากมีความโดดเด่นเข้าเกณฑ์สากล และอายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นตัวแทนความเก่าแก่วัฒนธรรมทราวดี


ขณะที่บรรยากาศที่ประเทศไทย บรรยากาศภายใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ วันนี้ หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ต่างมารอฟังผลการพิจารณา กันอย่างใจจดใจจ่อ หลังจากผลการประกาศอย่างเป็นทางการ เหล่าบรรดา ผู้ที่มารอฟังผล ณ ที่เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้ร่วมกับธงไตรรงค์ออกมาโบกสะบัดด้วยความดีใจ


ส่วนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันติดตามถ่ายทอดการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก จนมีการประกาศรับรอง แล้วร่วมกันแถลงข่าว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลกของไทย


การนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 พื้นที่ คือ เมืองโบราณศรีเทพ ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขาคลังนอก และถ้ำเขาถมอรัตน์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำเสนอคุณค่าความโดดเด่น ในเรื่องของการจัดวางผังเมืองที่แตกต่างจากเมืองทวารวดี ในยุคสมัยเดียวกัน และประติมากรรม สกุลช่างศรีเทพ


นับเป็นการรับรองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยในรอบ 30 ปี / หากย้อนไป เมื่อ 100 ปี ก่อน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงคันพบเมืองโบราณศรีเทพ ที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่า ต่อมากรมศิลปากรได้เข้าสำรวจ ขึ้นทะเบียน อนุรักษ์ และพัฒนาจนกระทั่งจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เมื่อปี 2527และทำแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนา จนได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ในปีต่อไป อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี จะเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก เพื่อประกาศให้เข้าสู่มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News