สังคม

ป.ป.ท.พบหลักฐานทุจริต โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา สุพรรณฯ ส่งเรื่องต่อป.ป.ช.

โดย panwilai_c

25 พ.ค. 2566

120 views

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ข่าว 3 มิติ ได้รับข้อมูลร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใช้งบประมาณกว่า 5 แสนบาท แต่ผู้รับเหมาส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง โดยเฉพาะความผิดปกติเรื่องการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคากว่า 4 พันแผ่น ที่ใช้เวลาทำงานเพียง 2 วัน และกระเบื้องเก่าที่เปลี่ยนลงมาก็หายไปข่าว 3 มิติ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ จนเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบ เก็บหลักฐานและสอบสวนพยานหลายคน จนล่าสุดมีความเห็นว่าโครงการนี้ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน และพบพิรุธหลายอย่าง จึงส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อแล้วเอกสารข้อมูลการสอบสวนพยานและผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 แผ่น ของโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรายงานสรุปข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาในรายงานฉบับนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ท. มีความเห็นน่าเชื่อว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานและไม่ครบถ้วน โดยมีข้อสังเกตุและข้อพิรุธหลายประการ เช่นกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานจำนวนกว่า 4 พันแผ่น ไม่ได้มีการเปลี่ยนจริงตามสัญญาจ้าง และไม่มีกระเบื้องเก่าให้ตรวจสอบ ฝ้าเพดานอาคาร และระบบไฟฟ้าซ่อมแซมแค่บางจุด ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง ผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินการไม่ใช่คู่สัญญาของหน่วยงานตามที่ตกลงไว้ การรวบรวมหลักฐานและสอบสวนพยานหลายคน จึงเชื่อได้ว่าโครงการนี้อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับเรื่องและพิจารณาว่าจะไต่สวนเอง หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นเช่น ป.ป.ท. / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ แต่ยังไม่เปิดเผยผลสอบสวน ขณะที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีคำสั่งด่วนให้พนังงานพัสดุ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดอย่างทองโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เบิกจ่ายงบประมาณไปกว่า 5 แสนบาท เคยถูกร้องเรียนว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างชัดเจน มีจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดทั่วประเทศ จนถูกขนานนามว่า "โครงการหลังคาทิพย์" แต่กลับไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้าไปตรวจสอบค้นหาความจริงเรื่องนี้

คุณอาจสนใจ

Related News