สังคม

ชาวแม่สายจี้รัฐแก้ PM2.5 หลังหมอกควันข้ามพรมแดน สร้างผลกระทบหนัก

โดย panwilai_c

27 มี.ค. 2566

127 views

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี พบว่าเมื่อวานนี้ ประเทศไทยมีจุดความร้อน มากถึง 5,572 จุด ถือว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ประชาชนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายชุมนุม เรียกร้องให้รัฐบาลเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน หลังปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนเข้ามาสร้างผลกระทบรุนแรงสูงสุดในรอบ 10 ปีวันนี้ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย พร้อมภาคเอกชน และประชาชน รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนให้นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย หลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาหมอกควันนายเศวตยนต์ ระบุว่า ปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและยิ่งปีนี้เกิดรุนแรงกว่าเดิม จึงถึงเวลาที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหา เพราะในอดีตนั้นเราไม่อาจเข้าถึงข้อมูลปัญหาได้ แต่ปัจจุบันมีทั้งดาวเทียม แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่แจ้งข้อมูลการเกิดไฟป่า จุดความร้อน ฯลฯ จึงทำให้ทราบถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนว่า เกิดจากการเผาไหม้ทั้งในประเทศ และฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องเป็นระดับรัฐบาล ที่จะต้องมีการเจรจาเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศขณะที่ นายอำเภอแม่สาย เผยถึงแผนการจัดการป้องกันปัญหาฝุ่นควัน ที่ผ่านมาได้จัดโซนนิ่ง พื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันสาธารณภัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ชิดกับภูเขา อย่าง พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่การเกษตร พื้นที่ที่อยู่ตามข้างถนน และส่วนพื้นที่ของพี่น้องประชาชน รวมถึงประสาน สจจ.ในการดูแลสุขภาพโดยจัดห้องปลอดฝุ่นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่ผลประทบจากเพื่อนบ้านมีเล็กน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภัยธรรมชาติสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนขณะนี้เชื่อว่ามาจากการเผาโดยมนุษย์ เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ จากข้อมูลของ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่าประเทศเมียนมา นำเข้าเมล็ดพันธ์ข้าวโพดจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่ปลูก 2.9 ล้านไร่ ในปี 2563 โดยไทยมีมูลค่า การนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2565 กว่า 1 หมื่น 4 พันล้านบาทส่วนข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุพื้นที่ป่าไม้ ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงเวลา 2558-2563 พื้นที่ตอนบนของ สปป.ลาวกว่า 5 ล้านไร่ , ตอนเหนือของประเทศไทยราว 2 ล้าน 5 แสนไร่ และรัฐฉานเมียนมาเกือบ 3 ล้านไร่ด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี พบว่าเมื่อวานนี้ ประเทศไทยมีจุดความร้อน มากถึง 5,572 จุด ถือว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี3 จังหวัด ที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ น่าน แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ / ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมายังครองแชมป์ พบจุดความร้อนกว่า 10,563 จุด / ลาว 9,652 จุด / กัมพูชา 1,342 จุด / เวียดนาม 870 จุด / และ มาเลเซีย 22 จุด

คุณอาจสนใจ

Related News