สังคม

นร.ร่วมโครงการ เสนอแนวคิดแก้ปัญหา 'บูลลี่' ในโรงเรียน หวังสร้างความเปลี่ยนแปลง

โดย panwilai_c

21 ก.ย. 2565

403 views

ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาในปัจจุบันมักมาในรูปแบบของการกลั่นแกล้งหรือรังแกผู้อื่นด้วยคำพูดและการทำร้ายร่างกาย หรือที่เรียกกันว่าการบูลลี่ เนื่องในวันสันติภาพโลก 21 กันยายนของทุกปี ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับองค์กรผู้นำนักศึกษา ไอเซคประเทศไทย เปิดโอกาสให้เด็กๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้นำเสนอแนวคิด เพื่อยุติความรุนแรงในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงในสถานศึกษา ผ่านประสบการณ์และมุมมองของพวกเขาเยาวชนโครงการ International friends for peace ทั้ง 10 กลุ่ม ผลัดเปลี่ยนกันนำเสนอแนวคิดการยุติปัญหาในห้วข้อ “หลังเสียงออดดังขึ้นน้องและเพื่อนจะช่วยลดความรุนแรงในโรงเรียนได้อย่างไร” ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แสดงแนวทางแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบแอปพลิเคชั่นประเมินตัวเอง เกมความรู้ และหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการทำกิจกรรม ที่ส่วนใหญ่อ้างอิงจากประสบการณ์ตรงของนักเรียนที่ถูกบูลลี่ในสถานศึกษาเด็กๆ กลุ่มนี้ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 1,300 คนจากทั่วประเทศ จนได้พวกเขาทั้ง 30 คน มาร่วมเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้ ในหัวข้อการยุติความรุนแรงและการข่มเหงรังแกในโรงเรียน เพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มคนที่เผชิญกับสถานการณ์จริงของสถานศึกษาในปัจจุบันพวกเขาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการคิดเพื่อออกแบบ หรือ design thinking และการสร้างโครงการ เพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา และแบ่งปันข้อมูลกับเครือข่ายองค์กรผู้นำนักศึกษา หรือ ไอเซค จาก 120 ประเทศทั่วโลก ให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย และต่างชาติร่วมให้คำแนะนำผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ คือ ทีม สคูลลี่ กับผลงานเกมยุติความรุนแรง โดยเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นได้สนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้แนวทางและพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตาม21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพโลก ที่เด็กๆ กลุ่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้เกิดผู้นำด้านสันติภาพมากขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีแต่ความขัดแย้ง

คุณอาจสนใจ

Related News