สังคม

กฟผ. ร่วมชาวบ้าน พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมบางปะกง ด้วยโครงการปลูกป่าล้านไร่

โดย panwilai_c

20 ก.ย. 2565

63 views

พาดูตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของชาวบ้านชุมชนคลองหัวจากที่บางปะกง กับการพลิกผืนป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หลังพื้นที่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ จนสภาพแวดล้อมของป่าถูกทำลายไปจนเกือบทั้งหมด ซึ่ง กฟผ.ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ ให้ป่าแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าชายเลนโรงเรียนพระพิมลเสนี กว่า 7 ไร่ เป็นป่าปลูกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านชุมชนคลองหัวจาก มากว่า 40 ปีแล้ว จนกระทั่งช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เกิดอุตสาหกรรมนากุ้งล้อมรอบพื้นที่ป่าแห่งนี้ และแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรมชาติ จนทำให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม จนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ โดยยังคงหลงเหลือซากไม้ที่ตายแล้วกองอยู่ให้เห็นแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ชาวบ้านได้จับมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เข้ามาฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนแห่งนี้อีกครั้ง ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขสภาพแวดล้อม ทั้งการปรับสภาพดิน สร้างทางน้ำใหม่ เช่น การโพรงดิน และ การทำคลองไส้ไก่ ให้เกิดระบบน้ำหมุนเวียน ที่จะต้องทำเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเมื่อธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ สัตว์ก็กลับมา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศแห่งใหม่ เกิดเป็นวิสาหกิจ นำผลผลิตที่ได้จากป่ามาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่ใช่แค่ป่าบริเวณนี้แห่งเดียวเท่านั้น กฟผ. ยังสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่อื่นๆของบางปะกง จนทำให้ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์ เช่น ที่เกาะนก แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของ อ.บางปะกงปัจจุบัน กฟผ. เดินหน้าฟื้นฟูผืนป่า ร่วมกับหลายหน่วยงานและชุมชน ผ่านโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ตั้งเป้าติดตามต่อเนื่อง และ มีแผนปลูกป่าให้ได้ 1 ล้านไร่ทั่วประเทศภายในปี 2574 เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ตามนโยบายของประเทศในการมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำภายในปี 2593

คุณอาจสนใจ

Related News