สังคม

กรมป่าไม้ เดินหน้าตรวจ รง.รีไซเคิลราชบุรี หลังพบข้อสงสัยตั้งในเขตป่าหวงห้าม

โดย panwilai_c

30 มิ.ย. 2565

35 views

กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานแว็ก กาเบจ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ที่ผ่านมา ท่ามกลางข้อสงสัยที่หลากหลาย กระทั่งวันนี้ (30 มิ.ย. 65) มีการประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่มีกว่า 20 ปี ไม่ได้ถูกแก้ไข และเหตุใดมีการฝังกลบขยะซึ่งในคณะกรรมาธิการ ระบุว่ามีข้อมูลว่าเป็นขยะอันตรายเกือบแสนตันอยู่ในผืนดินดังกล่าว ล่าสุด กรมป่าไม้ ก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค. 65) ว่าพื้นที่ทั้งหมดของโรงงานอยู่ในเขตป่าของรัฐหรือไม่ หลังพบว่ามีประกาศเขตหวงห้ามที่ดินป่าเขาล้อมรั้ว ตั้งแต่ปี 2488 มาแล้วมองจากมุมนี้ เข้าไปยังโรงงานแว็กกาเบจ รีไซเคิล เซนเตอร์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ตั้งอยู่ริมถนน มุ่งหน้าไปอ.จอมบึง จะเห็นถนนสองเส้นคู่ขนาน มุ่งหน้าเข้าโรงงงาน เส้นฝั่งซ้ายติดป้ายชัดเจนว่าเป็นถนนส่วนบุคคล ส่วนฝั่งขวา เขียนว่าเป็นทางสาธารณะจากภายนอกมองเห็นเป็นถนนสองเส้นก็จริง แต่เมื่อขับเข้าไปราว 300-400 เมตร ถนนสองเส้นก็จะบรรจบกัน จากนั้นก็มุ่งหน้าผ่านอาคารแต่ละหลังของโรงงานแว็กกาเบจ ซึ่งคนทั่วไปหากเข้าใจผิดว่านี่เป็นทางส่วนบุคคล แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันมาตลอดว่านี่คือทางสาธารณที่จะทะลุไปพื้นที่เกษตรกรที่อยู่ด้านหลัง แต่แม้จะเป็นทางสาธารณะ ระหว่างขับรถเข้าผ่านเข้าไป ก็ยังผ่านป้อมรักษาการณ์และบางครั้งมีคนจอยถ่ายรูปรถที่ผ่านเข้าออกที่สาธารณะนี้ด้วยถนนสายนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าไปตรวสอบพรุ่งนี้ว่า โรงงานที่ตั้งอยู่รายล้อมสองฝั่งนั้น ได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดความเสียหายต่อทางสาธารณะหรือไม่ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ก็ยืนยันเคยมีชาวบ้านร้องเรียนเช่นกันว่าถูกปิดกั้นการใช้เส้นทางข่าว 3 มิติ ได้รับข้อมูลว่าไม่เพียงเฉพาะถนนสาธารณะสายนี้เท่านั้น ที่จะถูกตรวจสอบ แต่กรมป่าไม้กำลังหาข้อเท็จจริงว่าที่ดินทั้งโรงงานนี้อยู่ในเขตป่าของรัฐหรือไม่ เพราะมีหลักฐานจากพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินป่าเขาล้อมรั้ว ต.จอมบึง กิ่ง อ.จอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี พ.ศ.2488 ที่นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้น เป็นรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งแผนที่แนบท้ายแสดงเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฏีกา ดังกล่าว ตามมาตราส่วน ๑ ต่อ ๕ หมื่น ครอบคุลมต.จอมบึง ต.รางบัว อ.จอมบึง และต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี ซึ่งเมื่อเทียบกับสภาพปัจจุบัน ที่โรงงานตั้งอยู่ใน ตำบลรางบัว และอาณาเขตติดกับต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จึงถูกสงสัยว่าโรงงานอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตหวงห้ามหรือไม่ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่จึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกวันพรุ่งนี้เพราะโรงงานนี้ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 9 แปลงย่อมตั้งมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายเพื่อยื่นประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานแต่อย่างไรก็ตาม หากพบว่าโรงงานตั้งอยู่ในเขตป่าจริง ก็ต้องตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์ออกโดยชอบหรือไม่ และหากออกโดยมิชอบ ก็สามารถตั้งคณะทำงานเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวได้โรงงานแว็กกาเบจ รีไซเคิลเซ้นเตอร์ เคยถูกฟ้องร้องว่าเป็นต้นเหตุให้มีสารเคมีปนเปื้อนห้วยน้ำพุ จนปี 2561 ศาลสั่งโรงงานระงับกิจการชั่วคราว ท่ามกลางการร้องเรียนของชาวบ้านให้ย้ายสารเคมีออกไปด้วยจนเมื่อต้นปี โรงงานได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ย้ายกากขยะสารเคมีออกไป และมีกำหนดจะย้ายระหว่างวันที่ 24 ที่ผ่านมา แต่ก็เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน หรือก่อนหน้ากำหนดย้าย ราว 7 วัน จนเกิดข้อสังสัยถึงสาเหตุเพลิงไหม้ที่รอผลตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 23 และ 24 ที่ผ่านมา ก็พบความพยายามเข้าไปเกลี่ยะดังเพื่อดับเพลิง ที่ถูกตั้งข้อสังเกตุเช่นกันว่าเป็นความพยายามทำลายสารเคมีซ้ำอีกหรือไม่ เพราะทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ กระทั่งพรุ่งนี้ที่จะตรวจสอบว่าโรงงานนี้ตั้งอยู่ในเขตประกาศพื้นที่ป่าหวงห้ามด้วยหรือไม่

คุณอาจสนใจ

Related News