พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โดย passamon_a

31 มี.ค. 2567

89 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


วันที่ 30 มี.ค.67 เวลา 15 นาฬิกา 33 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5, แม่ทัพภาคที่ 3, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


เวลา 16 นาฬิกา 22 นาที ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา สมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม


ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ซึ่ง นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ร่วมกับศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปี 2565 เพื่อเป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ อุโบสถ เป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์ มีพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน เป็นพระประธาน


ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ผู้มีอุปการคุณบริจาคเงินจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก แล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก โอกาสนี้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เฝ้าถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างโดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ซึ่งเมื่อครั้งบรรพชาเป็นสามเณร ได้เดินทางมายังบ้านเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน แล้วเห็นพื้นที่เนินเขา ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยเวียงแก้วเป็นป่ารก และเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงนำชาวบ้านร่วมกันบูรณะ ปรับปรุงสถานที่ ซึ่งเคยเป็นวัดเก่าแก่ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงธรรม ของพระครูบาบุญชุ่ม โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2566 ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว มีพระสงฆ์สามเณร จำพรรษา 20 รูป


โดยวันนี้ มีราษฎรจำนวนมากเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง และเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์ อาทิ ลัวะ ไทลื้อ คะฉิ่น จีนยูนนาน รวมทั้ง จากจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพันธุ์ไทใหญ่ พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง


ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยสาธารณสุข แจกจ่ายพิมเสนน้ำ, ผ้าเย็นพระราชทาน พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ พระราชทานแก่ผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร