พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567

โดย passamon_a

11 ก.พ. 2567

73 views

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.67 เวลา 17 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ และทรงวางพวงมาลัย ถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาส  


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทรงติดธนบัตรที่ผ้าป่าทรัพย์ระย้า เพื่อนำปัจจัยบำรุงพระมหามณฑป ทรงวางผ้าไตรถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา


โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นทอง สำหรับหล่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) เพื่อนำไปประดิษฐาน ภายในอุโบสถ วัดวังปลาสร้อย จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์นี้ วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่จีนด้วย


จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วงเวียนโอเดียน) โดยประทับรถไฟฟ้า ทรงเปิดงาน เทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ นักธุรกิจ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ในโอกาสครบรอบ 49 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงจากประเทศไทย ได้แก่ การแสดงชุด ถงเจีย ระบำสร้อยข้อมือ จากเขตปกครองตนเองซีจ้าง สาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงชุด (SAWASDEE) สยามเมืองฟ้าอมร เรืองรองทั่วปฐวี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก


จากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร ศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง อายุกว่า 900 ปี


นายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนทูลเกล้าถวายมังกรทองคำ โดยเป็นมังกรตัวยาวประมาณ 12 ซม. สูง 18 ซม. ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เท้าถือลูกแก้วลอยเหนือเมฆ ลักษณะคล้ายเลขแปดในท่าทรงอำนาจ เนื่องด้วยปีมังกร และถือว่ามังกรเป็นสัตว์มงคล


โอกาสนี้ ทอดพระเนตร การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ร้านภูฟ้า นำสินค้าจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ "มังกร" และลายพระหัตถ์ภาษาจีน ที่พระราชทานพรเป็นพิเศษ ว่า "หลง เหนียน หรู อี้" ความหมาย ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ จะทำให้มีความสุขสมหวัง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และสมประสงค์ตามพรที่พระราชทาน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มมงคล "มังกรสมประสงค์" เมนูที่ผสมผสานความเป็นมงคล สีทอง ตัวแทนของความมั่งคั่ง ร่ำรวย จากน้ำสับปะรด ผลไม้มงคลที่เปรียบได้กับคนที่มีความรู้มีปัญญารอบด้าน หูตากว้างไกล, สีแดง สีแห่งโชคลาภ โชคดี พูนผล ผสมผสานกับโซดาซ่า ที่เปรียบได้กับคนที่มีสุขภาพแข็งแรง สดใส รวมกันเป็นเมนูมงคล


และที่บูธร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ทรงผัดหมี่มงคล ปีมังกรทอง พระราชทานเป็นสิริมงคล วัตถุดิบประกอบด้วย เส้นหมี่ซั่ว แฮม กะหล่ำปลี เห็ดหอม และน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ตราภัทรพัฒน์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตผลจากเมล็ดต้นชาน้ำมัน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม และสร้างรายได้แก่ราษฎร


นอกจากนี้ ยังมีร้านจำหน่ายสินค้า จากร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, ร้านมูลนิธิรามาธิบดี, ร้านฝ่ายวัฒนธรรมสถานฑูตจีน และนิทรรศการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยว มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทาง ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นขวัญเป็นกำลังใจ แก่ชุมชนไทยเชื้อสายจีนตลอดมา


ในการนี้ เสด็จฯ ไปยังวัดสัมพันธวงศาราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพุ่มเทียนประสิทธิ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และครอบครัวเทียนประสิทธิ์


เสด็จเข้าอาคารพุ่มเทียนประสิทธิ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ถวายของที่ระลึก จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร ร้านยาจีนเซี้ยงเฮงฮั่วกี่, ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช, ร้านทองจินฮั้วเฮง, นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการสมาคมค้าทองคำ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก


จากนั้นเสด็จฯ ไปยังวัดมังกรกมลาวาส เสด็จฯ ไปทรงวางพระหัตถ์ที่ประตูเปิดประตูชัยมงคล ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปฏิมาตรีกาย พระประธานอุโบสถ เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสสวดถวายพระพร


เสด็จฯ ไปยังวิหารเทพ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพคุ้มครองชะตาชีวิต (ไท่ส่วยเอี้ย) เทพเจ้าไภษัชยราช และเทวแพทย์ฮัวโต๋ (ฮั่วท้อ)


จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร ร้านน้ำเต้าทอง นายเสถียร ธรรมสุริยะ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ครอบครัวธรรมสุริยะ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก เสด็จพระราชดำเนินกลับ