พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โดย panisa_p

5 ก.ค. 2567

226 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2567    

- ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

- ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ โบลีวาร์เวเนซุเอลา

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันฟริทซ์ ฮาเบอร์ แห่งสมาคมมักซ์พลังค์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย เป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนธรรมาธิปไตย จังหวัดราชบุรี

- องคมนตรี เปิดกิจกรรม งานของดีตำบลป่าเด็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ที่จังหวัดนครปฐม

- ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมพิธีเทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว