พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2567

โดย panwilai_c

30 มี.ค. 2567

350 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2567


- ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว  จังหวัดเชียงราย

- กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2566

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานเกียรติบัตร แก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันฯ รุ่นที่ 30 ในวันปิดค่าย

- สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

- สำนักพระราชวัง ชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ