พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

โดย panisa_p

9 ก.พ. 2567

203 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองศ์ ไปยังมหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

- สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบรรยายพิเศษพระราชทาน แก่คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนานาชาติ แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ราชประชา วิชาชีวิต"