พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567

โดย panisa_p

12 ม.ค. 2567

446 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

- สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

- ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

- องคมนตรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร

- องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านดงเย็น จังหวัดเชียงใหม่

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

- หน่วยงานในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยแพทย์และมอบสิ่งของพระราชทาน