พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

โดย panisa_p

3 พ.ย. 2566

259 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ​

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไป บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน ทรงเปิดการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

- องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก