พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566

โดย panisa_p

22 ก.ย. 2566

604 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบ 43 ปี ที่จังหวัดปัตตานี

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปทรงฝึกซ้อมม้าเป็นวันแรก ก่อนทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปีการศึกษา 2564 ถึง 2565

- พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ประทานเข็มที่ระลึกแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ประจำปีการศึกษา 2566

- องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เนื่องในวันมหิดล

- นายกฯ ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำ และ นักธุรกิจระดับแถวหน้าของโลก พบปะชุมชนชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา พร้อมรับฟังปัญหาจากคนไทยในต่างแดน

Related News