พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 กันยายน 2566

โดย panisa_p

14 ก.ย. 2566

146 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 14 กันยายน 2566    

- ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

- ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์คนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธาน เปิดอาคารนาลันทามหาวิหาร วัดเน็มบุตสึชู ซัมโปซัน มูเรียวจูจิ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564 เป็นวันสุดท้าย

- องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/2566

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช