พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดย panisa_p

11 ส.ค. 2566

298 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566

- ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "Sirivannavari Grace Glamour Glory"

- องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนางานวิจัย และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

- องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 /2566

- เจ้าหน้าที่เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน มอบแก่โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน "กำไรของแผ่นดิน ที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ" เป็นตอนที่ 2

- สำนักพระราชวัง เชิญชวนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง