พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2566

โดย panisa_p

2 ส.ค. 2566

154 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2566    

- ในหลวง พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต

- ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชวงศ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566