พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2566

โดย panisa_p

1 ส.ค. 2566

401 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2566    

ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ พระราชทานสัมภาษณ์ แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชวงศ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุ โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด ที่จังหวัดนราธิวาส

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำไปปฏิบัติ เป็นสิริมงคลต่อการดำเนินชีวิต