พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

26 พ.ค. 2566

371 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

- ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการสังเกตการณ์ท้องฟ้า บริเวณชั้น 8 ลานอาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

- ประธานองคมนตรี บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมครบ 4 ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

- ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

- วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ จัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

- สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธา จัดโคมตรา หรือเทียนจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา