พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

24 พ.ค. 2566

403 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2566   

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเปิดอาคาร "สิริโรจนาทร"

- ผู้ว่าฯ พิจิตร เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 10

- องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

- สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธา จัดโคมตรา หรือเทียนจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล