พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

20 พ.ค. 2566

114 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

- พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง