พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

10 พ.ค. 2566

231 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

- สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันแรก

- องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

- องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

- องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

- องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2566