พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

6 พ.ค. 2566

123 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

- สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

- หน่วยงานในพระองค์ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติปีที่ 100

- โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมสารคดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

Related News