พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดย panisa_p

31 มี.ค. 2566

137 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

- พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึก ร.3

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ด้านการติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระยะฟื้นฟู และนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎรอำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2566

- สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพฯ