พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566

โดย panisa_p

29 มี.ค. 2566

96 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาพยาบาลไตเทียม เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) ทรงร่วมงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2565

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

- องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ราษฎร จังหวัดตรัง

- องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

- องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตคีนัวบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง

- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎรอำเภอจอมพระ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

- สำนักพระราชวังเชิญชวนลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ