พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566

โดย panisa_p

17 มี.ค. 2566

270 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทอดพระเนตรกำแพงร้องไห้ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของนครเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

- องคมนตรี เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 66

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์