พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566

โดย panwilai_c

9 มี.ค. 2566

70 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566


- ในหลวง ส่งพระราชสาส์นยินดีไปยัง ปธน.เวียดนามคนใหม่

- องคมนตรีพลากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2564

- สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้พระสังฆาธิการ ผู้ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ เฝ้ารับประทานพระบัญชา

- พิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน 'ดอกรักราชกัญญา' แก่ผู้ว่าฯ ทั้ง 76 จังหวัด