พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566

โดย panisa_p

7 มี.ค. 2566

145 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566    

- ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)

- สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงหารือและทรงลงพระนาม ความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนสัตวแพทย์ คอเรท รัฐอิสราเอล กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันสุดท้าย