พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

23 ก.พ. 2566

271 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม และสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสวันชาติ

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564 เป็นวันที่ 2

- องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 5/2566