พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

16 ก.พ. 2566

80 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานตามพระราชดำริ ของโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ผ่านออนไลน์

- องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา