พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

8 ก.พ. 2566

197 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดตาก

- องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

- องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตาก

- ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมด้วยภริยา มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.พ. 66 ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่