พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

2 ก.พ. 2566

134 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรกิจการของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงวางพานพุ่มวันสถาปนาม.เกษตร

- องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

- องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ