พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 39

โดย chiwatthanai_t

5 ต.ค. 2565

19 views

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 39


วันนี้ ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 39 ซึ่งมูลนิธิรักเมืองไทย ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจัดขึ้น


เพื่อนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี รวม 320 คน มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 27 ตุลาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาแนวความคิด เป็นผู้นำที่ดีของชุมชน และยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2548 มีเยาวชนที่ผ่านโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รวม 8,985 คน มีครอบครัวอุปถัมภ์ 4,300 ครอบครัว

Related News