พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

โดย parichat_p

24 ก.ย. 2565

39 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 2 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุ 69 ปี


หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2496 เป็นบุตรของ หม่อมราชวงศ์ชนาญวัต เทวกุล กับ นางภักดี เทวกุล ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากนั้นเข้าศึกษาที่ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะลาออกไปทำงานด้านภาพยนตร์ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ และละครเวที สร้างผลงานโดดเด่นหลายเรื่อง อาทิ ภาพยนต์เรื่องชั่วฟ้าดินสลาย อันดากับฟ้าใส ละครโทรทัศน์เรื่องลูกทาส ศรีอโยธยา ได้รับรางวัล


อาทิ , รางวัลผู้กำกับภาพยนต์ยอดเยี่ยม (จันดารา ปฐมบท) จากท็อปอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 , รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 นอกจากนี้ยังมีความสามารถด้านการเขียนบท และเป็นอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดง ในหลายสถาบัน


จากนั้น เวลา 17 นาฬิกา 26 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางดอกไม้แสดงความอาลัยถวายต่อการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง เป็นการส่วนพระองค์


ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย ทรงคม และเสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์ แสดงความอาลัยถวาย


หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ พระตำหนักบัลมอรัล ในสกอตแลนด์ สิริพระชนมพรรษา 96 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี และมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการนี้ รัฐบาลไทย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายต่อการเสด็จสวรรคต ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพ ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ และความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวสหราชอาณาจักร และในเครือจักรภพ รวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย และสหราชอาณาจักร ให้ยั่งยืนสืบไป


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19 ถึง 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งในทุกวันได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางมาร่วมวางดอกไม้ เป็นจำนวนมาก

Related News