พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร

โดย chiwatthanai_t

20 ก.ย. 2565

45 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร


วันนี้เวลา 1552 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งสิ้นชีพตักษัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากพระปัปผาสะอักเสบ สิริชันษา 97 ปี


หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ประสูติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2467 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป (พง-สา-ดิ-สอน-มหิบ) อดีตองคมนตรี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก) โดยทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเข้ารับราชการที่กระทรวงกลาโหม สังกัดกรมช่างอากาศ ขณะที่ทรงดำรงยศนาวาอากาศตรี ได้ทรงลาออกจากราชการ แล้วเข้าทำงานที่บริษัท สังกะสีไทย จำกัด และบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ

ด้านชีวิตครอบครัว เสกสมรสกับ หม่อมชมชื่น โกมารกุล(โก-มา-ระ-กุน) ณ นคร มีโอรส 1 คน


ทั้งนี้ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา นับเป็นเจ้านายที่มีชันษาสูงสุด ในหมู่พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ปัจจุบัน ยังมีพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4 คือหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ , หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

Related News