พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กันยายน 2565

โดย chiwatthanai_t

15 ก.ย. 2565

18 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กันยายน 2565


วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน


โดยในปีงบประมาณ 2566 เตรียมนำงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกร ทั้งกลุ่มพืชไร่ , กลุ่มไม้ดอก และพืชผัก ผลไม้ รวมทั้งนำนวัตกรรม และกลุ่มชีวภัณฑ์ไปขยายผลแก่เกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 16 แห่ง อาทิ เครื่องให้ปุ๋ย และน้ำ กับดักเเมลงวันผลไม้ พร้อมระบบตรวจนับกึ่งอัตโนมัติ


ในส่วนของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ มีการสนับสนุนการจัดเวทีให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย พร้อมสวัสดิการสังคมในชุมชน สร้างความร่วมมือไม่ให้ปลูกฝิ่น นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เตรียมแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อน และเผยแพร่แนวทางในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนด้านการวิจัย การส่งเสริมอาชีพ รณรงค์การลดใช้สารเคมี


ส่วนการต่อยอดการพัฒนากัญชง เพื่อประโยชน์เส้นใย ทางโครงการหลวงมีต้นแบบผลิตภัณฑ์กัญชง ที่ได้จากการประกวดออกแบบ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการจัดเตรียมกลุ่มสตรีตัดเย็บ เพื่อเปิดรับในรูปแบบพรีออเดอร์ และในปี 2566 มีแผนผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชงตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่ 146 ไร่