พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โดย parichat_p

3 ก.ย. 2565

42 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 42 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลลอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2563 ปัจจุบัน ขยายผลสู่ระยะที่ 2 อาทิ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เนื้อที่ 20 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน , พื้นที่ปลูกผักปลอดภัย ซึ่งเป็นพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ


อาทิ พริก, มะเขือเจ้าพระยา ,ข้าวโพด ,แตงกวาญี่ปุ่น พื้นที่ปลูกไม้ผล และโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับพลทหาร และจำหน่ายบนรถพุ่มพวงในราคาย่อมเยา เพื่อช่วยเหลือกำลังพล และประชาชนรอบค่าย โดยนักเรียนนายร้อยเข้ามาศึกษาดูงาน ต่อยอดความรู้ด้านการเกษตร ด้วยการพัฒนาระบบตรวจวัด คุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ วัดค่าความเป็นกรด - ด่าง วัดอุณหภูมิ และค่าออกซิเจน สามารถตรวจวัดความชื้นในดิน เพื่อรดน้ำผักแบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์


กิจกรรมสนับสนุนในโครงการ อาทิ การขยายพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราในดิน , การผลิตน้ำหมักชีวภาพ , การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน , การผลิตน้ำส้มควันไม้กำจัดศัตรูพืช , การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม ส่วนกิจกรรมเพาะเห็ด ได้เพาะเห็ดนางนวล และเห็ดฮังการี


ด้านการเกษตร มีสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้ามาสนับสนุนการผลิตพันธุ์พืชปุ๋ยสด 8 ชนิด โดยพบว่า ปอเทือง ,ถั่วพร้า ,ถั่วพุ่มดำ ,ถั่วมะแฮะแดง, ถั่วมะแฮะขาว เจริญเติบโตดี และทดลองปลูกหญ้าแฝก เพื่อแก้ไขปัญหาดินดานช่วยเพิ่มความชื้น ส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินผลผลิต ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และกรมชลประทาน สนับสนุนน้ำใช้ในโครงการ


โครงการ "เลี้ยงเป็ดไข่" ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีพื้นที่ 9 ไร่ เลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง จำนวน 1,600 ตัว เก็บไข่ได้ วันละกว่า 900 ฟอง นำไปประกอบอาหาร รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยจำหน่าย


โอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พ่อพันธุ์เป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน 2 ตัว แม่พันธุ์เป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน 10 ตัว และลูกเป็ดจำนวน 100 ตัว พร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไก่งวง พันธุ์อเมริกันบรอนช์ และพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ เพศผู้ และเพศเมีย รวม 24 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ในโครงการ


จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงาน การเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล ที่พระราชทานแก่โครงการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 ตัว ปัจจุบันมีแพะในโครงการรวม 13 ตัว โดยได้ประสานกับปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ในการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แพะเพศเมียชื่อว่า โภชนา ได้ออกลูกเพศเมีย ในการนี้ได้พระราชทานชื่อ ลูกแพะว่า "ไอศกรีม"


ส่วนโครงการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ในแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่ 3 ไร่ ได้รับพระราชทานพันธุ์ปลา จำนวน 8 หมื่นตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหาร นำส่งโรงครัวของกองพัน สัปดาห์ละ 30 กิโลกรัม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลานิลจิตรลดา , ปลาส้ม และปลาแดดเดียว


ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ของการพัฒนาโครงการฯ มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ฝึกหาประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้นักเรียน รวมถึงประชาชน เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปต่อยอด- โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส การดำเนินงานโครงการ กับทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า