พระราชสำนัก

ในหลวง - โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติ

โดย parichat_p

3 ก.ย. 2565

29 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับ วันที่ 3 กันยายน 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายออสการ์ มีนา ที่ 2 และนายเปาโล รอนเดลลี ที่ 1 ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ​ซานมารีโน ​​ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความร่มเย็น เป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน และสาธารณรัฐซานมารีโน"

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News