พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ขรก.กระทรวงเกษตรฯ ที่จะเกษียณอายุ เฝ้าฯ

โดย panwilai_c

1 ก.ย. 2565

26 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้ เวลา 15.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

Related News