พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรมการกู้ชีพฯ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

โดย parichat_p

30 ส.ค. 2565

119 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการอบรม " การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป " เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรม "การกู้ชีพพื้นฐานในยุคชีวิตวิถีต่อแต่นี้ไป" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


โดยให้ความรู้ เรื่องการกู้ชีพและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า(AED) แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 120 คน จากชุมชนใกล้เคียง 10 ชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อที่สามารถปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น ให้กับคนในชุมชนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน อาทิ มีอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related News