พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เปิดศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพผู้พิการ จ.สุรินทร์

โดย paweena_c

25 ส.ค. 2565

23 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์


วันนี้เวลา 08.16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับบริจาคอาคารจากทายาท หลวงปู่มีชัย กามฉินโท เกจิอาจารย์ของจังหวัดสุรินทร์


โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินงาน เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ชั้นที่ 1 มีห้องเรียน, ห้องเล่น, ห้องพยาบาล, ห้องสื่อการเรียนการสอน, ห้องฝึกอาชีพ,ห้องฝึกการสื่อสาร และห้องกายภาพบำบัด, ชั้นที่ 2 มีห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาเพศหญิง, ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องฝึกสมาธิ และห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาเพศชาย


โดยเน้นเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม ให้เด็กวาดภาพ สร้างจินตนาการและฝึกสมาธิ ใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของ ปัจจุบันมีผู้พิการทางสติปัญญา อายุตั้งแต่ 16 - 30 ปี เข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะในศูนย์ฯ 41 คน จำนวนนี้ มีเด็กอยู่ประจำ 17 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร้านปัญญาคาเฟ่ ซึ่งให้บริการโดยผู้พิการทางสติปัญญามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2505 มีภารกิจส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา ให้ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา รวม 11 แห่ง


Related News