พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ตามพระปณิธาน จ.อุบลราชธานี

โดย parichat_p

20 ส.ค. 2565

17 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ตามพระปณิธาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โปรดให้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ออกหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ , การฝึกอบรมระยะสั้น


โดยมีนายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ แก่การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการออกหน่วยตรวจรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันสัตว์เลี้ยง ที่วัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัข และแมว รวมถึงสัตว์จรจัดในพื้นที่ รับบริการรวม 130 ตัว ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนตามพระปณิธาน

Related News