พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมร.ร.ราชประชาฯ และรร.ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ จ.เชียงใหม่

โดย paweena_c

19 ส.ค. 2565

9 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 896 คน มีหลักสูตรทวิศึกษา


โดยทำข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพิ่มทักษะวิชาชีพระดับฝีมือ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ การโรงแรม และช่างเชื่อม นอกจากนี้ยังเปิดสอนงานอาชีพ 4 กลุ่มสาขา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรมสัตว์ , อาชีพเกษตรกรรมพืช , อาชีพพาณิชย์และอุตสาหกรรม และกลุ่มสาขาอาชีพความคิดสร้างสรรค์


ในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอเมือง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และความต้องการในด้านต่าง ๆ


เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสหศึกษา มีนักเรียน 52 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่าม้ง เนื่องจากอยู่ใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ทางวัดจึงจัดที่พักพิงแก่นักเรียนได้พักอาศัย โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะอาชีพ อาทิ การทำเบเกอรี่ , การชงกาแฟ , การปลูกพืชผักสวนครัว , และการปลูกดอกไม้กินได้Related News