พระราชสำนัก

จนท.เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่รพ.เด็ก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

โดย paweena_c

15 ส.ค. 2565

15 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตราชเทวี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565


ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใย และทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้มีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถี) ต่อมาในปี 2496 ได้ยกฐานะเป็นกองโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันแรก นอกมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาโรคเด็กขึ้น


และเพื่อสร้างบุคลากร ทางการแพทย์เฉพาะด้านกุมารแพทย์ ปี 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี รวม 435 เตียง


Related News