พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา"

โดย parichat_p

13 ส.ค. 2565

51 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน" สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา"


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 15 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทรงเปิดงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา" ที่จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับโครงการในพระองค์ 4 องค์กร และองค์กรภาครัฐและเอกชน 27 องค์กร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กระทรวงศึกษาธิการ , กรุงเทพมหานคร , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย


เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด สนองพระราชดำริ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเผยแพร่โครงการพระราชดำริต่างๆ ให้เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนน้อมนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในชีวิตประจำวัน


โดยมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ " 90 พรรษา สีสันข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , "อนุรักษ์พันธุ์ปู คืนสู่ป่าทุ่งทะเล หนึ่งในงานด้านการประมง" จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,"คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน" จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,"พญาแร้งคืนถิ่น" จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


นอกจากนี้ยังมีการประกวดพันธุ์ไม้ 9 ชนิด โดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย การประกวดปลากัด และกิจกรรมการประมูลพันธุ์ไม้ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริ และเกษตรกร ได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม นี้

Related News