พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระพันปีหลวง

โดย parichat_p

13 ส.ค. 2565

35 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 18 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญ พระบรมสารีริกธาตุ


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช, พระอัฐิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, พระอัฐิ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ, พระอัฐิ หม่อมเจ้า อัปษรสมาน กิติยากร และอัฐิ หม่อมหลวงบัว กิติยากร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิมานพระสยามเทวาธิราช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราช


จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์แต่วันก่อน จำนวน 96 รูป ถวายพรพระจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระราชาคณะ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจนครบ 96 รูป


จากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล พระมงคลสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีล ถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง "สังคหวัตถุกถา" จบ สมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แด่พระมงคลสุทธิวงศ์ และทรงประเคนผ้าไตร ย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ 96 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ


อนึ่ง วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 36 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อาร์ชบิชอป พอล ชัง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam)เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร


มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่


เวลา 19 นาฬิกา 51 นาที พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้ของกองทุนมูลนิธิ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น


เวลา 19 นาฬิกา 56 นาที พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคลลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว เนื้อนวโลหะสำริด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูป ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูป ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ขนาดหน้าตัก กว้าง 9 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รูปหล่อครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยภิกขุ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว หล่อด้วยเงิน "รุ่น สิรวิชยานุสรณ์ 144 ปี" ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องใน โอกาสครบรอบ 144 ปี ชาตกาล วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

Related News