พระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

โดย paweena_c

11 ส.ค. 2565

11 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์


วันนี้ เวลา 08.23 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ เป็นวันที่ 2 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ 1 ปีจากนั้น ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 6 ตัว ภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง


สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในวันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 106 ตัว และการผ่าตัดทำหมันจำนวน 150 ตัว เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเจ้าของสัตว์เลี้ยง และช่วยควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่นอกจากนี้ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่มารับบริการ จำนวน 56 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบจักษุ โดยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 2 คน ยังความซาบซึ้ง และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยทรงทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน และสุขภาพสัตว์Related News